ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) 11 กรกฎาคม 2566

ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 มอบตัว วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 28 เมษายน 2566

การติดต่อขอรับอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนที่สั่งในวันรายงานตัว 27 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 วันที่ 19-28 เมษายน 2566 13 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2566 มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566 29 มีนาคม 2566

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 1 มีนาคม 2566

รายชื่อผู้เข้าสอบ กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสอบ โควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 22 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือกโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 27 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ วันนี้ - 23 มกราคม 2566 11 มกราคม 2566

ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2565 เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรได้รับหมอบหมายให้เป็นสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 38 18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 30 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 17 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก 17 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 16 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 สิงหาคม 2566

ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากรร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 31 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 27 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 16 ตุลาคม 2566

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 6 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 2 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 26 กันยายน 2566

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 29 สิงหาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 22 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 สิงหาคม 2566

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 27 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน

กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2 ตุลาคม 2566

การเปิด-ปิดสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 18 เมษายน 2566

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ทลบ. (ตามแผนการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 23 กุมภาพันธ์ 2566

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน (ตามแผนการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 20 มกราคม 2566

ขอเลื่อนวันชำระเงินลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่2 ประจำปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 11-12 เมษายน 2565 เลื่อนเป็นวันที่ 20-21 เมษายน 2565 11 เมษายน 2565

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 30 มีนาคม 2565

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 มิถุนายน 2564

ตารางแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 มิถุนายน 2564

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 13 พฤศจิกายน 2563

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้
เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้

-  ดร.ชัยณรงค์ คัชมาตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

  แจ้งจากฝ่ายบริหารทรัพยากร

  แจ้งจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ล่าสุด...

  แบบฟอร์มโครงการ [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 17 ตุลาคม 2566

  รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 [ ฝ่ายงานประกันคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา ] แจ้งเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2566

  สรุปรายงานการดำเนินโครงการ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ [ ฝ่ายงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ] แจ้งเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2565

  งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ [ ฝ่ายงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ] แจ้งเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2564

  งานวางแผนและงบประมาณ [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 26 มกราคม 2564

  แจ้งจากฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ล่าสุด...

  แจ้งจากฝ่ายวิชาการ

ล่าสุด...

  ประกาศเรียนภาคฤดูร้อน 2564 ช่วงที่ 1 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 4 มีนาคม 2565

  ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2564

  ตารางแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 9 มิถุนายน 2564

งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ครูพร้อม.com

Update 12 มิถุนายน 2563

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsนักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอเข้าห้องเรียน

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09 : 00 น.

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
0 นักเรียน นักศึกษา
(ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566)
0 บุคลากร
0 ฝ่ายงาน
0 แผนกวิชาฯ