ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2565 เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรได้รับหมอบหมายให้เป็นสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 38 18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์(Online)ตามตารางการเรียนการสอนในช่วงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 18 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองวันเพื่อลูก ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ.ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 16 พฤศจิกายน 2565

เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายนิรันดร์ พินิจจันทร์ เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 31 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายสมยศ โลปวากุล เรื่องการศึกษาการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 27 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 1 เมษายน 2565

แต่งตั้งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ธุรการภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 2) 28 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือกโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2565 15 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือกโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา2565 8 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัครเรียนประเภทโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.3 และ ม.6 ตั้งแต่วันนี้ - 28 มกราคม 2565 20 ธันวาคม 2564

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 21 กันยายน 2565

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างหาระบบลงเวลาและแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง 21 กันยายน 2565

ประกาศ ผู้ชนะการจัดจ้างทำเสื้อโปโล โครงการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ 19 กันยายน 2565

ประกาศ ผู้ชนะการจัดจ้างทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 8 กันยายน 2565

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียน นักศึกษา 8 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 22 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 7 มกราคม 2565

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย จำนวน 1 หลัง โดยวิธีการคัดเลือก 7 มกราคม 2565

ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากรร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 10 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 8 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 3 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 13 ตุลาคม 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 13 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 11 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 11 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 7 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 6 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน

ขอเลื่อนวันชำระเงินลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่2 ประจำปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 11-12 เมษายน 2565 เลื่อนเป็นวันที่ 20-21 เมษายน 2565 11 เมษายน 2565

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 30 มีนาคม 2565

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 มิถุนายน 2564

ตารางแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 มิถุนายน 2564

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 13 พฤศจิกายน 2563

คู่มือลงทะเบียน ศธ.02 ออนไลน์ วท.พิจิตร 4 พฤศจิกายน 2563

แจ้งนักเรียน นักศึกษา กยศ. รายใหม่ 5 สิงหาคม 2563

ประกาศ จากงานแนะแนว เรื่องนักเรียน นักศึกษาที่กู้ กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศจากงานแนะแนว เรื่อง ผู้กู้ กยศ. รายเก่า 23 กรกฎาคม 2563

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้
เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้

-  ดร.ชัยณรงค์ คัชมาตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

  แจ้งจากฝ่ายบริหารทรัพยากร

  แจ้งจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ล่าสุด...

  สรุปรายงานการดำเนินโครงการ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ [ ฝ่ายงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ] แจ้งเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2565

  งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ [ ฝ่ายงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ] แจ้งเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2564

  งานวางแผนและงบประมาณ [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 26 มกราคม 2564

  แจ้งจากฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ล่าสุด...

  แจ้งจากฝ่ายวิชาการ

ล่าสุด...

  ประกาศเรียนภาคฤดูร้อน 2564 ช่วงที่ 1 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 4 มีนาคม 2565

  ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2564

  ตารางแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 9 มิถุนายน 2564

งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ครูพร้อม.com

Update 12 มิถุนายน 2563

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsนักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอเข้าห้องเรียน

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09 : 00 น.

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
0 นักเรียน นักศึกษา
( ณ วันที่ 1 พฤศจิกายนยน 2565 )
0 บุคลากร
0 ฝ่ายงาน
0 แผนกวิชาฯ