จำนวนรายการทั้งหมด 849 รายการ

ประชุมประมูลร้านค้า

14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09 : 00 น. วท. พิจิตร

การประมูลราคาร้านค้า

30 มิถุนายน 2564 เวลา 14 : 00 น. วท. พิจิตร