นายชรินทร์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
แผนกวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
งานที่รับผิดชอบ