นายกลวัชร พิมพ์ตา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง
งานที่รับผิดชอบ