นายนาวิน บุญคุ้ม
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
แผนกวิชา : ช่างเชื่อมโลหะ
งานที่รับผิดชอบ