นายอานนท์ หรุ่นขำ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
แผนกวิชา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
งานที่รับผิดชอบ