ว่าที่ ร.ต. เจษฎาศักดิ์ จันทร์ตรา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
แผนกวิชา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
งานที่รับผิดชอบ