นายสังเวย แก้วอ่วม
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
แผนกวิชา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
งานที่รับผิดชอบ