ว่าที่ ร.ต.เสริมศักดิ์ จันทสมิตร
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
แผนกวิชา : ช่างกลโรงงาน
งานที่รับผิดชอบ