จำนวนรายการทั้งหมด 846 รายการ

ประชุมลูกเสือ

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14 : 00 น. วท. พิจิตร

เครื่องจักร CNC

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08 : 30 น. วท. พิจิตร