ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดรายงานตัว มอบตัว นักเรียนใหม่ โควตาเรียนดี วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตามรายชื่อที่ประกาศ 22 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อ ผลสอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 12 มีนาคม 2564

ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวศึกษาต่อ ปวช.3-ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 23 กุมภาพันธ์ 2564

วิจัย-ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 30 มกราคม 2564

แจ้งแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคโควิด-19 รอบใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 8 มกราคม 2564

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 5 มกราคม 2564

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 24 ธันวาคม 2563

การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 21 ธันวาคม 2563

กำหนดการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 15 ธันวาคม 2563

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIE-19) 8 ธันวาคม 2563

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติวัสดุการรับแรงดึงดูดเพื่อรองรับงานระบบรางพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบงานเชื่อมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมพร้อมซอฟต์แวร์ E-Learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติวัสดุการรับแรงดึงดูดเพื่อรองรับงานระบบรางพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 8 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติวัสดุการรับแรงดึงดูดเพื่อรองรับงานระบบรางพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบงานเชื่อมอัตโนมัติในงานอุสาหกรรม พร้อมซอฟเเวร์ E- Learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25 มกราคม 2564

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติวัสดุการรับแรงดึงดูดเพื่อรองรับงานระบบรางพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติวัสดุการรับแรงดึงดูดเพื่อรองรับงานระบบรางพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2564

ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากรร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) 1 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 17 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์) 9 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) 9 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์) 4 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 7 อัตรา) 27 ตุลาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา) 27 ตุลาคม 2563

ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 27 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 13 พฤศจิกายน 2563

คู่มือลงทะเบียน ศธ.02 ออนไลน์ วท.พิจิตร 4 พฤศจิกายน 2563

แจ้งนักเรียน นักศึกษา กยศ. รายใหม่ 5 สิงหาคม 2563

ประกาศ จากงานแนะแนว เรื่องนักเรียน นักศึกษาที่กู้ กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศจากงานแนะแนว เรื่อง ผู้กู้ กยศ. รายเก่า 23 กรกฎาคม 2563

นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ที่มีความประสงค์ จะสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ในชั้นปีที่ 1 26 มิถุนายน 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 24 มิถุนายน 2563

ประกาศจากงานแนะแนว : นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ทั้งระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ผู้กู้รายใหม่และรายเก่า สามารถเข้าทำรายการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เอกสารดำเนินการจัดส่งภายหลัง 17 พฤษภาคม 2563

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (ครั้งที่ 2) หลักสูตร ปวช.3 และ ปวส.2 7 เมษายน 2563

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้
เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้

-  ดร.ชัยณรงค์ คัชมาตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

  แจ้งจากฝ่ายบริหารทรัพยากร

  แจ้งจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ล่าสุด...

  สรุป เล่ม ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี 2559- 2563 [ ฝ่ายงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ] แจ้งเมื่อ : 5 มีนาคม 2564

  งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ [ ฝ่ายงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ] แจ้งเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2564

  งานวางแผนและงบประมาณ [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 26 มกราคม 2564

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประม [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 29 ธันวาคม 2563

  สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 29 ธันวาคม 2563

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 29 ธันวาคม 2563

  แจ้งจากฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ล่าสุด...

  แจ้งจากฝ่ายวิชาการ

ล่าสุด...

  ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2563

Update 12 มิถุนายน 2563

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsนักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอเข้าห้องเรียน

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 31 มีนาคม 2564 เวลา 07 : 30 น.

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
0 นักเรียน นักศึกษา
( ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 )
0 บุคลากร
0 ฝ่ายงาน
0 แผนกวิชาฯ