ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเรียนประเภทโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.3 และ ม.6 ตั้งแต่วันนี้ - 28 มกราคม 2565 20 ธันวาคม 2564

ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวศึกษาต่อ ปวช.3-ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 23 กุมภาพันธ์ 2564

วิจัย-ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 30 มกราคม 2564

แจ้งแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคโควิด-19 รอบใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 8 มกราคม 2564

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 5 มกราคม 2564

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 24 ธันวาคม 2563

การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 21 ธันวาคม 2563

กำหนดการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 15 ธันวาคม 2563

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIE-19) 8 ธันวาคม 2563

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการภายในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 30 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 7 มกราคม 2565

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย จำนวน 1 หลัง โดยวิธีการคัดเลือก 7 มกราคม 2565

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ-I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECTC และโปรแกรมออกแบบการผลิต จำนวน 1 เครื่อง 21 ธันวาคม 2564

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2564

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 พฤศจิกายน 2564

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565 (เครื่องกัดซีเอ็นซี อุตสาหกรรม พร้อมด้วยโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพซิ้นงานแบบ I-Inspect และโปรแกรมออกแบบการผลิต 24 พฤศจิกายน 2564

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Referenc : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลิต 24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากรร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน _สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สาขาวิชาการบัญชี 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน-สาขาวิชาการตลาด 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สาขาวิชาการตลาด 1 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วรายเดือน สาขาวิชาการบัญชี 1 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สาขาวิทยาศาสตร์ 1 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน _สาขาวิชาการตลาด 15 ตุลาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน_สาขาวิชาการบัญชี 15 ตุลาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน _ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 15 ตุลาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 มิถุนายน 2564

ตารางแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 มิถุนายน 2564

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 13 พฤศจิกายน 2563

คู่มือลงทะเบียน ศธ.02 ออนไลน์ วท.พิจิตร 4 พฤศจิกายน 2563

แจ้งนักเรียน นักศึกษา กยศ. รายใหม่ 5 สิงหาคม 2563

ประกาศ จากงานแนะแนว เรื่องนักเรียน นักศึกษาที่กู้ กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศจากงานแนะแนว เรื่อง ผู้กู้ กยศ. รายเก่า 23 กรกฎาคม 2563

นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ที่มีความประสงค์ จะสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ในชั้นปีที่ 1 26 มิถุนายน 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 24 มิถุนายน 2563

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้
เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้

-  ดร.ชัยณรงค์ คัชมาตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

  แจ้งจากฝ่ายบริหารทรัพยากร

  แจ้งจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ล่าสุด...

  สรุป เล่ม ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี 2559- 2563 [ ฝ่ายงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ] แจ้งเมื่อ : 5 มีนาคม 2564

  งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ [ ฝ่ายงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ] แจ้งเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2564

  งานวางแผนและงบประมาณ [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 26 มกราคม 2564

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประม [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 29 ธันวาคม 2563

  สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 29 ธันวาคม 2563

  แจ้งจากฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ล่าสุด...

  แจ้งจากฝ่ายวิชาการ

ล่าสุด...

  ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2564

  ตารางแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 9 มิถุนายน 2564

งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ครูพร้อม.com

Update 12 มิถุนายน 2563

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsนักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอเข้าห้องเรียน

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14 : 00 น.

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
0 นักเรียน นักศึกษา
( ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 )
0 บุคลากร
0 ฝ่ายงาน
0 แผนกวิชาฯ