ปฏิทินกิจกรรม

  กำลังมาถึง
26 - 30 ตุลาคม 2563
การวัดผลปลายภาคเรียนตามสภาพจริง (สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563


  กำลังมาถึง
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการเรียน (ทุกชั้นปี)


ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการภายในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 30 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช. 4 มิถุนายน 2563

ขอยกเลิกการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 14-15 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563

ขยายเวลารับสมัครเข้าเรียน ระบบทั่วไป ทั้งระดับ ปวช และ ปวส เริ่มวันที่ 5 -12 พฤษภาคม 2563 4 พฤษภาคม 2563

แจ้งเรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป) 3 พฤษภาคม 2563

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 มีนาคม 2563

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 6 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตาพิเศษ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตาพิเศษ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 27 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding) 17 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมทิก Inverter กระแสเชื่อมแบบ AC/DC มีระบบ Micro Tack ขนาด ๒๓๐ A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (MMA) Inverter มีระบบ Microprocessor Control ขนาด ๓๕๐ A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางการบัญชี แบบที่ ๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT พร้อมหุ่นยนต์แขนกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT พร้อมหุ่นยนต์แขนกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ประกวดราคาเครื่องครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมทิก Inverter กระแสเชื่อม AC/DC ระบบ Micro Tack ขนาด 230 A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (MMA) Inverter มีระบบ Microprocessor Control ขนาด 350 A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากรร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 27 สิงหาคม 2563

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างก่อสร้าง) 7 สิงหาคม 2563

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง) 23 กรกฎาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างก่อสร้าง 2 อัตรา) 10 กรกฎาคม 2563

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 2 กรกฎาคม 2563

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ชฟ.) 23 มิถุนายน 2563

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (กส.) 23 มิถุนายน 2563

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ชย) 23 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างไฟฟ้า) 17 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน

แจ้งนักเรียน นักศึกษา กยศ. รายใหม่ 5 สิงหาคม 2563

ประกาศ จากงานแนะแนว เรื่องนักเรียน นักศึกษาที่กู้ กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศจากงานแนะแนว เรื่อง ผู้กู้ กยศ. รายเก่า 23 กรกฎาคม 2563

นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ที่มีความประสงค์ จะสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ในชั้นปีที่ 1 26 มิถุนายน 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 24 มิถุนายน 2563

ประกาศจากงานแนะแนว : นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ทั้งระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ผู้กู้รายใหม่และรายเก่า สามารถเข้าทำรายการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เอกสารดำเนินการจัดส่งภายหลัง 17 พฤษภาคม 2563

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (ครั้งที่ 2) หลักสูตร ปวช.3 และ ปวส.2 7 เมษายน 2563

ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่เกณฑ์ 2/2562 30 มีนาคม 2563

กำหนดการปิด - เปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 27 มีนาคม 2563

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้
เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้

-  นายชัยณรงค์ คัชมาตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

  แจ้งจากงานทะเบียน / งานวัดผลฯ

ล่าสุด...

  นศ.ปวช.3 และ ปวส.2(จบปกติ/จบซัมเมอร์) สามารถรับใบ รบ.1 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.63 เป็นต้นไป แจ้งเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2563

  ส่งผลการเรียน Summer ช่วงที่ 1 (มีนาคม) และ ช่วงที่ 2 (เมษายน) ภายในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 แจ้งเมื่อ : 30 เมษายน 2563

  แจ้งจากงานการเงิน

ล่าสุด...

  ชำระเงินซัมเมอร์รอบที่ 2 (เดือนเมษายน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันสุดท้ายคือ วันที่ 10 เมษายน 2563 แจ้งเมื่อ : 31 มีนาคม 2563

Update 12 มิถุนายน 2563

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsนักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอเข้าห้องเรียน

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13 : 30 น.

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
0 นักเรียน นักศึกษา
( ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 )
0 บุคลากร
0 ฝ่ายงาน
0 แผนกวิชาฯ