ปฏิทินกิจกรรม

  กำลังมาถึง
1 - 4 ธันวาคม 2563
กำหนดการลงทะเบียน ปวช.1-3 (ภาคปกติ)


  กำลังมาถึง
7 - 9 ธันวาคม 2563
กำหนดการลงทะเบียน ปวช.1-3 (ล่าช้า และถอน, เพิ่มรายวิชา, รีเกรด)


ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการภายในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 30 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช. 4 มิถุนายน 2563

ขอยกเลิกการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 14-15 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563

ขยายเวลารับสมัครเข้าเรียน ระบบทั่วไป ทั้งระดับ ปวช และ ปวส เริ่มวันที่ 5 -12 พฤษภาคม 2563 4 พฤษภาคม 2563

แจ้งเรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป) 3 พฤษภาคม 2563

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 มีนาคม 2563

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 6 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตาพิเศษ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตาพิเศษ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 27 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding) 17 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมทิก Inverter กระแสเชื่อมแบบ AC/DC มีระบบ Micro Tack ขนาด ๒๓๐ A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (MMA) Inverter มีระบบ Microprocessor Control ขนาด ๓๕๐ A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางการบัญชี แบบที่ ๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT พร้อมหุ่นยนต์แขนกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT พร้อมหุ่นยนต์แขนกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ประกวดราคาเครื่องครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมทิก Inverter กระแสเชื่อม AC/DC ระบบ Micro Tack ขนาด 230 A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (MMA) Inverter มีระบบ Microprocessor Control ขนาด 350 A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากรร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 17 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์) 9 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) 9 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์) 4 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 7 อัตรา) 27 ตุลาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา) 27 ตุลาคม 2563

ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 27 สิงหาคม 2563

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างก่อสร้าง) 7 สิงหาคม 2563

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 30 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 13 พฤศจิกายน 2563

คู่มือลงทะเบียน ศธ.02 ออนไลน์ วท.พิจิตร 4 พฤศจิกายน 2563

แจ้งนักเรียน นักศึกษา กยศ. รายใหม่ 5 สิงหาคม 2563

ประกาศ จากงานแนะแนว เรื่องนักเรียน นักศึกษาที่กู้ กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศจากงานแนะแนว เรื่อง ผู้กู้ กยศ. รายเก่า 23 กรกฎาคม 2563

นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ที่มีความประสงค์ จะสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ในชั้นปีที่ 1 26 มิถุนายน 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 24 มิถุนายน 2563

ประกาศจากงานแนะแนว : นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ทั้งระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ผู้กู้รายใหม่และรายเก่า สามารถเข้าทำรายการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เอกสารดำเนินการจัดส่งภายหลัง 17 พฤษภาคม 2563

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (ครั้งที่ 2) หลักสูตร ปวช.3 และ ปวส.2 7 เมษายน 2563

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้
เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้

-  นายชัยณรงค์ คัชมาตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

  แจ้งจากฝ่ายบริหารทรัพยากร

ล่าสุด...

  ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [ ฝ่ายงานทะเบียน ] แจ้งเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2563

  คู่มือลงทะเบียน ศธ.02 ออนไลน์ วท.พิจิตร [ ฝ่ายงานทะเบียน ] แจ้งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2563

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเบิกเงินเรียนฟรี [ ฝ่ายงานการเงิน ] แจ้งเมื่อ : 7 สิงหาคม 2563

  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 [ ฝ่ายงานทะเบียน ] แจ้งเมื่อ : 30 มิถุนายน 2563

  แจ้งจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ล่าสุด...

  แจ้งจากฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ล่าสุด...

  แจ้งจากฝ่ายวิชาการ

ล่าสุด...
Update 12 มิถุนายน 2563

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsนักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอเข้าห้องเรียน

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08 : 00 น.

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
0 นักเรียน นักศึกษา
( ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 )
0 บุคลากร
0 ฝ่ายงาน
0 แผนกวิชาฯ